Več dela in manj govora

V društvu smo pred kratkim potihem praznovali že četrti rojstni dan. Za naše praznovanje so izvedeli samo tisti, ki so nam zvesti tudi na Facebooku. Štiri leta je sicer kratka doba, pa vendar hkrati tudi izredno dolga.

V tem času smo popravili, pripravili in predali že več kot 230 računalnikov, kar je za to obdobje petkratnik našega prvotnega cilja. Nekaj izmed vse prejete opreme smo žal morali oddati tudi na deponijo, bodisi zaradi neekonomičnosti popravila, bodisi zaradi zastarelosti opreme.

Bili smo deležni manjših, pa tudi nekaj večjih donacij. Pri tem opažamo, da se velika podjetja, ki redno menjajo računalniško opremo, praviloma ne odločajo za darovanje, predvsem zaradi davčnih neugodnosti in večjih stroškov, če nam opremo podarijo, kot če jo pošljejo na uničenje. In tako se uniči ogromno dobrih računalnikov, ki bi še dolgo lahko razveseljevali otroke in mladostnike.

Mnogi ste opazili, da smo zadnje leto manj dejavni, kar je deloma res. V društvu vsi delujemo popolnoma prostovoljno, za naše delo ne prejemamo nobenega plačila, kompenzacij, itd. V štirih letih se je spremenilo tudi to, da so mnogi najdejavnejši člani društva tudi doštudirali in dobili službe, kar pa posledično pomeni manj časa za društvene dejavnosti. Pa vendar, naše društvo deluje z enakim tempom kot do sedaj. Delamo sproti, kolikor lahko, kar popravimo pa kar se da hitro podarimo naprej. Ne delamo več na zalogo in predvsem v javnosti se ne pojavljamo več veliko. Razlog pa je preprost: količina dela, ki pride z vsakim pojavljanjem v medijih. Zavedamo se, da povečane količine dela ne zmoremo, zato delamo v nekem naravnem tempu, da naše društvo še vedno lahko obstaja. Zelo pomembno se nam zdi, da nam je prostovoljstvo v zabavo ter veselje in ne v breme.

Za potrebe društva imamo tudi telefon, kjer pa smo pravzaprav malokrat dosegljivi. Telefon zahteva takojšnje ukrepanje in akcije, česar pa ob naših dnevnih življenskih obveznostih ne moremo vedno zagotavljati. Zaradi tega razloga do nadaljnjega številko umikamo in smo dosegljivi izključno preko elektronske pošte, saj nam omogoča večjo sledljivost komunikacije, predvsem pa nam omogoča, da se odzovemo takrat, ko se lahko.

Hvaležni smo vam za vso podporo, vsak kontakt in vsako širjenje besede o našem delu! Skupaj bomo še naprej omogočali otrokom iz socialnega dna dostop do znanja, ki ga omogočajo računalniki.