Kriteriji za prejem računalnika

Kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni, preden oddate prijavo zase ali za nekoga drugega:

  • v družini je vsaj en šolajoč se otrok ali mladostnik
  • ta je mlajši od 25 let
  • ima stalno prebivališče v Sloveniji
  • v kolikor želite predlagati nekoga drugega, se mora ta oseba strinjati z oddajo prijave v njihovem imenu
  • naša interna komisija preverja primernost glede na prejemanje socialne pomoči in druge dejavnike

Predlagaj sebe ali nekoga drugega za prejem računalnika